DoruÄ?ení, Reklamace a ZruÅ¡ení objednávky

Informace o DoruÄ?ení

 • Objednávky obdržené do 16.00 hod britského Ä?asu (u výrobků skladem) budou obvykle odeslané v tentýž pracovní den.
 • DoruÄ?ení zdarma v rámci Spojeného království je obvykle odesíláno standardní poÅ¡tou a je bÄ?žnÄ? dodáváno bÄ?hem 5 pracovních dní. Expresní dodávka v rámci Spojeného království je odesílána další pracovní den.
 • DoruÄ?ení prostÅ?ednictvím Free Super Saver do evropských destinací obvykle trvá 2 až 3 týdny. Expresní doruÄ?ení 1-3 pracovní dny.
 • DoruÄ?ení produktů obsahující nebezpeÄ?né materiály, jako napÅ?íklad Lithium-Metal (ne Li-Ion), do vÄ?tÅ¡iny evropských destinací, trvá obvykle 3-6 dnů.
 • Jestliže potÅ?ebujete rychlejší nebo zvláštní způsob doruÄ?ení, prosím kontaktujte Zákaznické oddÄ?lÄ?ní .
DoruÄ?ení, Reklamace a ZruÅ¡ení objednávky

Záruka

VÅ¡echny produkty na naší stránce jsou nové s nejménÄ? 1-roÄ?ní zárukou od výrobce platné na výrobní chyby od datumu prodeje. Poskytujeme také 3-letou záruku od výrobce na témÄ?Å? vÅ¡echny produkty znaÄ?ky Duracell. Díly mnoholetým zkuÅ¡enostem a silným vztahům s dodavateli garantujeme, že naÅ¡e produkty jsou 100% kompatibilní a pÅ?i reklamaci poskytujeme výmÄ?nu nebo vrácení penÄ?z.


Reklamace zboží

PÅ?ejete-li si zboží vrátit, je zapotÅ?ebí jej vrátit zpÄ?t na naÅ¡i adresu. Kontaktujte prosím naÅ¡e zákaznické oddÄ?lení se žádostí o RMA.

Poznámka: Nepoužité zboží lze vrátit do 4 týdnů a žádad o vrácení penÄ?z, za pÅ?edpokladu, že zboží je v originálním balení, nepoÅ¡kozené a tedy vhodné pro další prodej. Po 4 týdnech je možná pouze výmÄ?na, není-li zboží vadné. Ve speciálních pÅ?ípadech může být zákazník povinen zaplatit skladový poplatek.

Žádost o vrácení zboží lze podat online, nebo prostÅ?ednictvím zákaznického oddÄ?lení:

Podat žádost o vrácení zboží:

 1. PÅ?ihlaste se do VaÅ¡eho úÄ?tu (viz. výše)
 2. NahlédnÄ?te VaÅ¡e objednávky a kliknutím na referenÄ?ní Ä?íslo zvolte objednávku, kterou si pÅ?ejete vrátit.
 3. Na stránce objednávek je odkaz na vrácení zboží. KliknÄ?te na odkaz a pokraÄ?ujte podle instrukcí.
 4. Na konci tohoto procesu obdržíte referenÄ?ní Ä?íslo vrácenky - RMA a instrukce pro vrácení zboží.

AlternativnÄ?, kontaktujte naÅ¡e zákaznické oddÄ?lení s žádostí o vrácení zboží:

 1. Zaslat email na â?¢Zákaznické oddÄ?lení a udejte referenÄ?ní Ä?íslo Vaší objednávky (napÅ?. DUR12345), důvod k vrácení a zda-li žádate o výmÄ?nu, nebo vrácení penÄ?z.
 2. NaÅ¡e zákaznické oddÄ?lení Vás bude kontaktovat zpÄ?t s referenÄ?ním RMA (Returned Merchandise Authorisation) Ä?íslem.
 3. Zboží prosím zaÅ¡lete na níže uvedenou adresu a ujistÄ?te se že referenÄ?ní RMA Ä?íslo je viditelnÄ? napsané na vnÄ?jší stranÄ? balíku:

  DuracellDirect Returns Dept.
  2 Prince Georges Road
  Colliers Wood
  London, UK
  SW19 2PX

Jakmile zásilku obdržíme, zašleme Vám náhradu, nebo vystavíme kredit a vrátíme Vám peníze.


Zrušení objednávky

VeÅ¡keré naÅ¡e produkty máte právo vrátit zpÄ?t k nám do 7 pracovních dnů od datumu doruÄ?ení.

PÅ?i vrácení zboží doporuÄ?ujeme, pro VaÅ¡i vlastní ochranu, balík zasílat registrovanou poÅ¡tou. Zboží musí být zaslané v dobré kondici a originálním balení. Po obdržení zboží Vám budou vrácené peníze, ale za poÅ¡tovné zpÄ?t k nám zákazník zodpovídá sám.